Soitappa tästä

Bluepeak on klusteriyritys

Päivitetty 9.2.2023

Mikä on klusteriyritys?

Musta marja joka näyttää klusterilta.On ehkäpä syytä ensiksi avata termiä klusteri, ennen kuin voimme hahmottaa sitä mikä klusteriyritys voisi olla. Klusterin määritelmä wikiwandin mukaan on seuraava: ”Klusteri (engl. cluster, suomeksi myös ryväs eli rypäs) yleisterminä tarkoittaa joukkoa samanlajisia kohteita, jotka kasvavat tai muulla tavoin pysyvät yhdessä. Toiminnallisten kohteiden muodostaman klusterin osien ajatellaan useimmiten jollain tavalla hyötyvän keskinäisestä yhteydestään toisiinsa ja klusteriin kokonaisuutena.” lähde: https://www.wikiwand.com/fi/Klusteri

Ehkäpä tutumpaa suomalaisessa kielenkäytöstä on puhua yritysklustereista, eli yritysten alueellisista yhteenliittymistä

Suomessa on useita tunnettuja yritysklustereita eri aloilla. Esimerkiksi pk-sektoria edustavat mm. Oulun alueen ICT-klusteri ja Tampereen alueen turvallisuus liiketoiminnan klusteri. Lisäksi Suomessa on useita muita alueellisia yritysklustereita, jotka keskittyvät esimerkiksi puunjalostukseen tai bio- ja metsäteollisuuteen.
Jos haluat näistä tietoa laajemmin niin kannattaa vaikka googlettaa.

Mutta ehkäpä tämä antaa jo ajatusta siitä mitä tarkoitan klusteriyrityksellä. Bluepeak Oy:n toiminta-ajatus nousee tästä klusteri ajattelusta.

Bluepeak oy – klusteriyrityksen toiminta-ajatus

Bluepeak oy – A Cluster Company toiminta-ajatus: ”Muodostamme liiketoimintayksikköjä kyvykkäistä toimijoista yrityksessämme.” Kuvana tätä voisi hahmottaa seuraavalla tavalla.

Klusteriyritys on yritysmuoto, joka hyödyntää ympäristön osaamista

Bluepeak on hallinnollinen mahdollistaja osaajille ja näin toimii yritysalustana toisiaan tukeville liiketoimille.

Toiseksi ”edistämme paikallisien klustereiden muodostumista näiden liiketoimintayksikköjen piirissä.”
Kaikessa liiketoiminnassa on otettava paikallinen markkina ja osaaminen haltuun, ennen kuin voi ajatella laajempaa voittokulkua. Klusteri ajattelun perustana on verkottuminen, ja uskomme että löytäessämme paikalliset vahvat toimijat voimme olla tuomassa merkittävää kilpailuetua alueen toimijoille laajemmassakin perspektiivissä.

Klusteriyrityksen etuja ja mahdollisuuksia

Olemme vasta matkamme alussa, mutta menestyvä yritysmalli voidaan rakentaa klusteriyrityksen idean äärelle. Seuraavat ovat etuja joita tämän kaltainen business ajattelu tuo mukanaan.

 1. Verkostoitumismahdollisuudet: Yritysklusterissa yritykset voivat verkostoitua ja tehdä yhteistyötä muiden alueen yritysten kanssa. Tämä voi lisätä yritysten menestymismahdollisuuksia ja auttaa niitä kasvamaan ja kehittymään.
 2. Alueelliset tukipalvelut: Yritysklusterissa on usein runsaasti alueellisia tukipalveluja ja neuvontaa, jotka auttavat yrityksiä kasvamaan ja kehittymään.
 3. Yhteishenki: Yritysklusterissa yritysten välinen yhteistyö on usein aktiivista ja yhteishenki on hyvä. Tämä voi lisätä yritysten menestymismahdollisuuksia ja auttaa niitä kasvamaan ja kehittymään.
 4. Alueellinen vetovoima: Yritysklusterit voivat lisätä alueen vetovoimaisuutta ja houkuttelevuutta muille yrityksille ja asukkaille. Tämä voi lisätä alueen elinvoimaisuutta ja työllisyyttä.
 5. Yrityksen sisäinen synergia etu: Klusteri yritys hyötyy kootuista resursseista joita sen liiketoimintayksiköt ja niissä toimivat ihmiset tuovat mukanaan.
 6. Uudet innovaatiot ja rohkaisu: Verkottuminen ja sama ajatus luovat edellytykset hallitulle riskinotolle.

Yritysmallin rakentaminen yritysklusteriajatukselle voi siis olla tehokas tapa luoda menestyksekäs yritys ja lisätä alueen kilpailukykyä. Seuraavassa vielä maininta muutamasta taloudellisesta näkökulmasta joita ajattelimme hyödyntää.

Klusterin säästöjä yritystoiminnassa

Ainakin 4 säästöä ja kustannusta joita klusteri tuo tullessaan.
Yritysklusterit voivat tuoda monia säästöjä ja kustannustehokkuutta yrityksille ja alueille, jotka niissä toimivat. Esimerkkejä säästöistä ja kustannustehokkuudesta, joita yritysklusterit voivat tuoda, ovat:

 1. Hankintasäästöt: Yritysklusterissa yritykset voivat tehdä yhteistyötä hankinnoissa ja saada alennettuja hintoja esimerkiksi raaka-aineista tai tarvikkeista.
 2. Markkinoinnin ja mainonnan säästöt: Yritysklusterissa yritykset voivat tehdä yhteistyötä markkinoinnissa ja mainonnassa ja jakaa kustannuksia esimerkiksi messuosallistumisissa tai mainostilassa.
 3. Tutkimus- ja kehityskustannusten jakaminen: Yritysklusterissa yritykset voivat tehdä yhteistyötä tutkimuksessa ja kehitystyössä ja jakaa kustannuksia, mikä voi lisätä yritysten kilpailukykyä.
 4. Henkilöstökustannusten säästöt: Yritysklusterissa yritykset voivat tehdä yhteistyötä henkilöstön koulutuksessa ja rekrytoinnissa ja jakaa kustannuksia, mikä voi lisätä yritysten kilpailukykyä.
  Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä säästöistä ja kustannustehokkuudesta, joita klusterissa voi olla tarjolla.

Musta marja joka näyttää klusterilta.Klusteriyrityksen liiketoimintamme nyt 1/2023

 1. Verkkoliiketoiminta
 2. Aloittavat yritykset tukiliiketoiminta
 3. Kauneudenhoito – laserkarvanpoisto

Olemme tällä hetkellä yritystoimintamme alkutaipaleella. Liiketoimintamme kehittyy voimakkaimmin verkkoliiketoiminnan osalta tällä hetkellä. Uskomme pystyvämme tarjoamaan verkkoratkaisuissa kokonaivaltaisen paketin asiakkaalle. Voit tutustua verkkosivuratkaisuihin – tästä VERKKOSIVURATKAISUT

Toivomme tulevaisuudessa kehittyvämme yhä enemmän asiakkaidemme Hosting puolella ja tavoitteenamme on tarjota meidän ylläpitämiä hosting järjestelmiä Microsoft Azure / Google Cloud tyylisissä palvelinympäristöissä. Se luo edellytykset kehittyville ja laajeneville verkkoratkaisuille. Joten jos sinulla on taitoa tällä puolella niin ehkäpä sinua kiinnostaisi jopa osakkuus verkkoratkaisujen liiketoiminnassa.

Tarjoamme myös liiketoimintapalveluja aloittaville yrittäjille, jotka tarvitsevat tukea ja neuvoa välttääkseen suurimmat sudenkuopat, sekä päästäkseen hyvään alkuun liiketoiminnassa. Kehitämme juuri liiketoiminnan START UP – pakettia, joka on hinnaltaan erinomainen, sekä luonteeltaan yritystoiminnan alkua tukea kokonaisuus.

Kolmas sektori, jolla etenemme on kauneudenhoito ja pian meille avautuu laserhoito Helsingin seudulle. Sivustoa rakennetaan ja valmista pitäisi olla keväällä 2023. Tästä voit tutustua siihen. www.laserkarvanpoisto.fi

Tervetuloa matkaamme mukaan. Sinulla on mahdollista päästä mukaan klusteriyritykseemme asiakkaana, osakkaana (tieto/taito tai omistat yrityksen), tai yhteistyökumppanina. Selvittelemme näitä tulevissa blogeissa, kunhan se kaikki meille itsellekin selviää :). Yrittäminen on erehtymistä ja oppimista, sekä sisun harjoittamista.

Klusteriyrityksen toimitusjohtajaSiunaavin terveisin,

Kim Auvinen Bluepeak oy:n toimitusjohtaja.

toimisto(at)bluepeak.fi

“Huomisen voimavarat syntyvät tämän päivän koettelemuksissa.”

Sinua saattaa kiinnostaa

Accounting for business

Accounting for business

Accounting for business Company accounting is an important part of company management and financial monitoring. The accounts contain information on...

Kirjanpito yritykselle

Kirjanpito yritykselle

Kirjanpito yritykselle Yrityksen kirjanpito on tärkeä osa yrityksen hallintoa ja talouden seurantaa. Kirjanpito sisältää tietoja yrityksen...